HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració del fax amb un contestador automàtic

background image

Configuració del fax amb un contestador automàtic

Configureu el paràmetre de timbres per respondre en un nombre superior (en una unitat com a mínim)

al paràmetre fixat per al contestador automàtic.

Si hi ha un contestador automàtic connectat a la mateixa línia de telèfon però en un endoll diferent (per

exemple en una altra habitació), és possible que interfereixi amb la capacitat del producte per rebre

faxos.