HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració del timbre distintiu

background image

Configuració del timbre distintiu

El servei de patró de timbres o de timbre distintiu es pot obtenir a través d'algunes companyies telefòniques

locals. Aquest servei permet tenir més d'un telèfon en una sola línia. Cada número de telèfon té un patró de

timbre propi, de manera que l'usuari pot respondre les trucades de veu i el producte, les trucades de fax.

Si contracteu el servei de patró de timbre amb una companyia local, heu de configurar el producte perquè

reaccioni al patró adequat. Els patrons de timbres no estan disponibles a tots els països/regions. Per saber si

el servei està disponible al vostre país/la vostra regió, adreceu-vos a la vostra companyia telefònica.

NOTA:

Si, malgrat no disposar del servei de patró de timbres, desactiveu l'opció per defecte

Tots els tons

,

pot ser que el producte no pugui rebre faxos.

Disposeu de les opcions següents:

Tots els tons

: el producte respon totes les trucades que arriben per la línia de telèfon.

Individual

: el producte respon totes les trucades que utilitzen un patró de timbre únic.

Doble

: el producte respon totes les trucades que utilitzen un patró de timbre doble.

Triple

: el producte respon totes les trucades que utilitzen un patró de timbre triple.

Doble i triple

: el producte respon totes les trucades que utilitzen un patró de timbre doble o triple.

130 Capítol 7 Fax

CAWW

background image

Per canviar els patrons de timbres per respondre trucades, seguiu aquests passos:

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. bàsica

.

4.

Toqueu el botó

To distintiu

i, a continuació, toqueu el nom d'una opció.