HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració del reenviament de faxos

background image

Configuració del reenviament de faxos

Podeu fer que el producte reenviï els faxos entrants a un altre número de fax. Quan un fax arriba al producte,

es desa a la memòria. A continuació, el producte marca el número que heu especificat i hi envia el fax. Si el

producte no pot reenviar un fax a causa d'un error (per exemple, si el número està ocupat) i tampoc no ho

aconsegueix després d'intentar-ho diverses vegades, el producte imprimirà el fax.

Si el producte es queda sense memòria mentre rep un fax, finalitzarà la recepció del fax entrant i només en

reenviarà les pàgines senceres o parcials que s'han desat a la memòria.

Quan utilitza la funció de reenviament de faxos, ha de ser el producte (i no pas l'ordinador) qui rebi els faxos, i

el mode de resposta ha de ser

Automàtic

.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Menú Fax

.

3.

Toqueu el botó

Opc. de recepció

.

4.

Toqueu el botó

Reenvia fax

i, a continuació, toqueu el botó

Activat

.

5.

Utilitzeu el teclat numèric per introduir el número de reenviament de fax i, a continuació, toqueu el botó

OK

.