HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració del nombre de timbres per respondre

background image

Configuració del nombre de timbres per respondre

Quan el mode de resposta establert és

Automàtic

, el paràmetre de timbres per respondre determina el

nombre de vegades que el telèfon sonarà abans que el producte respongui una trucada entrant.

Si el producte està connectat a una línia que rep trucades de fax i veu (una línia compartida) i també utilitza

un contestador automàtic, potser caldrà ajustar el paràmetre de timbres per respondre. El nombre de

timbres per respondre del producte ha de ser superior al del contestador automàtic. Això permet que el

contestador automàtic respongui les trucades entrants i enregistri els missatges quan es tracta de trucades

de veu. Quan el contestador automàtic respon la trucada, el producte l'escolta i la respon automàticament si

hi detecta tons de fax.

L'opció per defecte de timbres per respondre és 5 als EUA i al Canadà i 2 a altres països/regions.

Utilitzeu la taula següent per determinar el nombre adequat de timbres per respondre.

CAWW

Configuració de paràmetres de recepció de fax 129

background image

Tipus de línia de telèfon

Paràmetre recomanat de timbres per respondre

Línia de fax dedicada (només rep trucades de fax)

Configureu un nombre igual o inferior al que es mostra a la

pantalla del tauler de control. (El nombre mínim i màxim permès

depèn del país/la regió.)

Una línia amb dos números separats i servei de patró de timbres

Un o dos timbres. (Si a l'altre número de telèfon hi teniu un

contestador automàtic o una bústia de veu d'ordinador,

comproveu que el paràmetre del producte és superior al del

contestador automàtic. A més, utilitzeu la funció de timbre

distintiu per diferenciar trucades de veu i trucades de fax.)

Línia compartida (rep trucades de fax i de veu) amb un únic

telèfon connectat

Cinc timbres o més.

Línia compartida (rep trucades de fax i de veu) amb contestador

automàtic o bústia de veu d'ordinador

Dos timbres més que el contestador automàtic o la bústia de veu.

Per configurar o canviar el nombre de timbres per respondre, seguiu aquests passos:

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. bàsica

.

4.

Toqueu el botó

Tons av. resposta

.

5.

Utilitzeu el teclat numèric per introduir el nombre de timbres i, a continuació, toqueu el botó

OK

.