HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració de l’opció de recepció privada

background image

Configuració de l'opció de recepció privada

Si l'opció de recepció privada està activada, els faxos rebuts es desen a la memòria. Per poder imprimir els

faxos desats, es necessària una contrasenya.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. avançada

.

4.

Desplaceu-vos fins al botó

Recepció privada

i toqueu-lo, i a continuació toqueu el botó

Activat

.

5.

Si encara no heu definit una contrasenya del sistema, el producte us demanarà que en creeu una.

NOTA:

La contrasenya del sistema distingeix entre majúscules i minúscules.

a.

Toqueu el botó

OK

i, a continuació, utilitzeu el teclat numèric per escriure la contrasenya del

sistema.

b.

Toqueu el botó

OK

, torneu a introduir la contrasenya per confirmar-la i toqueu el botó

OK

per

desar-la.