HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració de faxos amb marca de recepció

background image

Configuració de faxos amb marca de recepció

El producte imprimeix a la part superior de cada fax la informació d'identificació del remitent. També podeu

incloure a cada fax rebut la vostra informació de capçalera per confirmar la data i l'hora en què s'ha rebut el

fax. L'opció per defecte de fàbrica per a la marca de recepció dels faxos entrants és

Desactivat

.

NOTA:

Si activeu l'opció d'incloure informació amb cada fax rebut, segurament augmentarà la mida de la

pàgina i potser caldrà imprimir una segona pàgina.

NOTA:

Aquesta opció s'aplica només als faxos rebuts impresos pel producte.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. avançada

.

4.

Desplaceu-vos fins al botó

Indicar hora fax

i toqueu-lo, i a continuació toqueu el botó

Activat

.