HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ús d’autoreducció per als faxos entrants

background image

Ús d'autoreducció per als faxos entrants

Si l'opció d'ajustar a la pàgina està activada, el producte reduirà automàticament els faxos llargs fins a un

75% per ajustar la informació a la mida de paper per defecte (per exemple, reducció de la mida legal a la de

carta).

Si l'opció d'ajustar a la pàgina està desactivada, els faxos llargs s'imprimiran a mida completa en diverses

pàgines. L'opció per defecte de fàbrica per a l'autoreducció de faxos entrants és

Activat

.

Si està activada l'opció

Indicar hora fax

, pot ser útil tenir activada també l'autoreducció. D'aquesta manera es

redueix lleugerament la mida dels faxos entrants i s'evita que s'imprimeixin en dues pàgines a causa de la

marca de la pàgina.

NOTA:

Comproveu que el paràmetre de mida per defecte del paper coincideixi amb la mida del paper

carregat a la safata.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. avançada

.

4.

Toqueu el botó

Ajustar a pàg

i, a continuació, toqueu el botó

Activat

.