HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Definir un prefix de marcatge

background image

Definir un prefix de marcatge

Un prefix és un número o un conjunt de números que s'afegeixen automàticament a l'inici de cada número de

fax que s'introdueix des del tauler de control o des del programari. El nombre màxim de caràcters per a un

prefix és 50.

El paràmetre per defecte és

Desactivat

. Activar aquesta opció per introduir un prefix pot ser útil, per exemple,

quan cal marcar un número, com ara el 9, per accedir a una línia fora de la centraleta de l'empresa. Quan s'ha

activat aquesta opció, podeu marcar un número de fax sense el prefix de marcatge mitjançant l'opció de

marcatge manual.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. bàsica

.

4.

Desplaceu-vos fins al botó

Marca prefix

i toqueu-lo, i a continuació toqueu el botó

Activat

.

5.

Utilitzeu el teclat numèric per introduir el prefix i, a continuació, toqueu el botó

OK

. Podeu utilitzar

números, pauses i símbols de marcatge.