HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració de l’opció de tornar a marcar automàticament i del temps per tornar a marcar

background image

Configuració de l'opció de tornar a marcar automàticament i del temps per tornar a

marcar

Si el producte no ha pogut enviar un fax perquè el fax receptor no ha respost o estava ocupat, el producte

intentarà tornar a marcar, basant-se en les opcions de tornar a marcar si està ocupat, tornar a marcar si no hi

ha resposta i tornar a marcar si hi ha errors de comunicació.

Configuració de l'opció de tornar a marcar si està ocupat

Quan aquesta opció està activada, el producte torna a marcar automàticament si rep un senyal d'ocupat.

L'opció per defecte de fàbrica per a tornar a marcar si està ocupat és

Activat

.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. avançada

.

4.

Desplaceu-vos fins al botó

Rem.si lín.ocup.

i toqueu-lo, i a continuació toqueu el botó

Activat

.

Configuració de l'opció de tornar a marcar si no hi ha resposta

Quan aquesta opció està activada, el producte torna a marcar automàticament si el fax receptor no respon.

L'opció per defecte de fàbrica per a aquesta opció és

Desactivat

.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

CAWW

Configuració de paràmetres d'enviament de fax 125

background image

3.

Toqueu el menú

Config. avançada

.

4.

Desplaceu-vos fins al botó

Torna a marcar si no hi ha resposta

i toqueu-lo, i a continuació toqueu el

botó

Activat

.

Configuració de l'opció de tornar a marcar si hi ha errors de comunicació

Quan aquesta opció està activada, el producte torna a marcar automàticament si es produeix algun tipus

d'error de comunicació. L'opció per defecte de fàbrica per a aquesta opció és

Activat

.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. avançada

.

4.

Desplaceu-vos fins al botó

Remarcar si error com.

i toqueu-lo, i a continuació toqueu el botó

Activat

.