HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Configuració de codis de facturació

background image

Configuració de codis de facturació

Si la funció de codis de facturació està activada, el producte us demanarà que introduïu un codi de facturació

per a cada fax. El producte incrementarà el recompte de codis de facturació cada vegada que s'enviï una

pàgina de fax. Això s'aplica a tots els tipus de fax excepte els faxos rebuts per sondeig, els reenviats i els que

s'han descarregat des de l'ordinador. En el cas dels faxos a grups no definits o de marcatge en grup, el

producte incrementarà el recompte de codis de facturació cada vegada que s'enviï un fax de forma

satisfactòria a cada destinació.

L'opció per defecte de fàbrica per a codis de facturació és

Desactivat

. Un codi de facturació pot ser qualsevol

número de l'1 al 250.

Configuració de l'opció de codi de facturació

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. avançada

.

4.

Desplaceu-vos fins al botó

Codis facturació

i toqueu-lo, i a continuació toqueu el botó

Activat

.

Ús dels codis de facturació

1.

Col·loqueu el document a l'alimentador de documents o al vidre de l'escàner.

2.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

3.

Introduïu el número de fax o seleccioneu una entrada de marcatge ràpid o una entrada de marcatge en

grup.

4.

Toqueu el botó

Inicia fax

.

5.

Introduïu el codi de facturació i, a continuació, toqueu el botó

OK

.

Impressió de l'informe de codis de facturació

L'informe de codis de facturació és una llista impresa de tots els codis de facturació de faxos i el nombre total

de faxos que s'han facturat amb cada codi.

NOTA:

Un cop que el producte hagi imprès aquest informe, s'eliminaran totes les dades de facturació.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Menú Fax

.

3.

Toqueu el botó

Informes de fax

.

4.

Desplaceu-vos i toqueu el botó

Imp. inf. fact.

.

CAWW

Configuració de paràmetres d'enviament de fax 127