HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Supressió de faxos de la memòria

background image

Supressió de faxos de la memòria

Utilitzeu aquest procediment si penseu que algú pot accedir al vostre producte i intentar tornar a imprimir

faxos des de la memòria.

ATENCIÓ:

A més d'eliminar la memòria de reimpressió, aquest procediment elimina els faxos que s'estan

enviant, els faxos no enviats que s'han de tornar a marcar, els faxos programats per enviar més tard i els

faxos que no s'han imprès ni reenviat.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Servei

.

3.

Toqueu el menú

Servei de fax

.

4.

Toqueu el botó

Elimina faxos desats.

.