HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Problemes de seguretat en connectar xarxes internes a línies de telèfon públiques

background image

Problemes de seguretat en connectar xarxes internes a línies de telèfon públiques

El producte pot enviar i rebre dades de fax a través de línies de telèfon que s'ajusten als estàndards de la

xarxa telefònica commutada pública (PSTN). Els protocols de fax segur fan que sigui impossible transmetre

virus informàtics des de la línia de telèfon a un ordinador o xarxa.

Les següents funcions del producte impedeixen la transmissió de virus:

No existeix cap connexió directa entre la línia de fax i qualsevol dispositiu connectat als ports USB o

Ethernet.

El codi intern no es pot modificar mitjançant la connexió del fax.

Totes les comunicacions de fax passen pel subsistema de fax, el qual no fa servir protocols d'intercanvi

de dades per Internet.