HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Impressió d’un fax emmagatzemat quan està activada la funció de recepció privada

background image

Impressió d'un fax emmagatzemat quan està activada la funció de recepció

privada

Per poder utilitzar aquesta funció, cal que habiliteu la funció

Recepció privada

del producte. Per habilitar

aquesta funció, feu com segueix.

1.

A la pantalla d'inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el botó

Configuració fax

.

3.

Toqueu el botó

Config. avançada

.

4.

Desplaceu-vos i toqueu el botó

Recepció privada

.

5.

Toqueu el botó

Activat

.

Per imprimir faxos emmagatzemats, cal que introduïu la contrasenya de seguretat del producte. Un cop el

producte ha imprès els faxos emmagatzemats, els esborra de la memòria.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Menú Fax

.

3.

Toqueu el botó

Opc. de recepció

.

4.

Toqueu el botó

Imp. faxos privats

.

5.

Utilitzeu el teclat numèric de la pantalla per introduir la contrasenya de seguretat del producte i, a

continuació, toqueu el botó

OK

.

144 Capítol 7 Fax

CAWW

background image

8