HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Impressió automàtica a les dues cares dels faxos rebuts

background image

Impressió automàtica a les dues cares dels faxos rebuts

Feu servir el tauler de control del producte per a configurar el producte perquè imprimeixi còpies a doble cara

dels faxos que es rebin.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el botó

Configuració fax

.

3.

Toqueu el botó

Config. avançada

.

4.

Toqueu el botó

Impressió dúplex

.

5.

Toqueu el botó

Activat

.