HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Enviament d’un fax des del programari (Windows)

background image

Enviament d'un fax des del programari (Windows)

La informació següent proporciona instruccions bàsiques per enviar faxos mitjançant el programari que

s'inclou amb el producte. Tots els altres temes relacionats amb el programari es tracten a l'Ajuda, que es pot

obrir des del menú Help (Ajuda) del programa.

Per enviar per fax documents electrònics des d'un ordinador, s'han de complir les condicions següents:

El producte està connectat directament a l'ordinador o a la xarxa on s'ha connectat l'ordinador.

El programari del producte ha d'estar instal·lat a l'ordinador.

El sistema operatiu de l'ordinador és compatible amb el producte.

Enviament d'un fax des del programari

El procediment per enviar un fax varia segons les especificacions. A continuació s'indiquen els passos més

habituals.

1.

Feu clic a Inicia, després a Programes (o Tots els programes al Windows XP) i, a continuació, a HP.

2.

Feu clic al nom del producte i, a continuació, a Send fax (Envia el fax). S'obre el programari de fax.

3.

Introduïu el número de fax del destinatari o destinataris.

4.

Carregueu el document a l'alimentador de documents.

5.

Feu clic a Send Now (Envia ara).

Enviament d'un fax des d'un programa d'un altre fabricant, com per exemple el Microsoft Word

1.

Obriu un document en un programa d'un altre fabricant.

2.

Feu clic al menú File (Fitxer) i, després, a Print (Imprimeix).

3.

Seleccioneu el controlador d'impressió de fax a la llista desplegable de controladors d'impressió. S'obre

el programari de fax.

4.

Introduïu el número de fax del destinatari o destinataris.

5.

Afegiu totes les pàgines carregades al producte. Aquest pas és opcional.

6.

Feu clic a Send Now (Envia ara).

CAWW

Ús del fax 139