HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Enviament d’un fax amb confirmació

background image

Enviament d'un fax amb confirmació

Podeu configurar el producte de manera que us demani que introduïu el número de fax una segona vegada

per confirmar l'enviament del fax al número correcte.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Toqueu el menú

Configuració fax

.

3.

Toqueu el menú

Config. avançada

.

4.

Desplaceu-vos fins al botó

Confirmeu número de fax

i toqueu-lo, i toqueu el botó

Activat

.

5.

Envieu el fax.