HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - DSL

background image

DSL

La línia de subscripció digital (DSL) treballa amb tecnologia digital sobre cables telefònics estàndards de

coure. Aquest producte no és directament compatible amb aquestes senyals digitals. Tanmateix, si

s'especifica la configuració durant la instal·lació de DSL, es pot separar el senyal de manera que una part de

l'ample de banda s'utilitzi per transmetre un senyal digital (per a veu i fax) i la resta per transmetre dades

digitals.

NOTA:

No tots els faxos són compatibles amb els serveis DSL. HP no garanteix que el producte sigui

compatible amb totes les línies o proveïdors de DSL.

Els mòdems DSL utilitzen un filtre per separar les seves pròpies comunicacions, d'una freqüència més

elevada, de les comunicacions de telèfon i fax analògics, que tenen una freqüència inferior. En molts casos

cal utilitzar un filtre amb els telèfons i productes de fax analògics que estan connectats a una línia telefònica

que també utilitza un mòdem DSL. El proveïdor de servei DSL normalment s'encarrega de subministrar

aquest filtre. Per obtenir més informació o assistència, adreceu-vos al vostre proveïdor de DSL.