HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Escaneig des d’un programa compatible amb TWAIN (Windows)

background image

Escaneig des d'un programa compatible amb TWAIN (Windows)

Generalment, un programari és compatible amb TWAIN si té una ordre com, per exemple, Acquire (Obté), File

Acquire (Obté un fitxer), Scan (Escaneja), Import New Object (Importa objecte nou), Insert from (Insereix des

de) o Scanner (Escàner). Si no esteu segur si el programari és compatible o no sabeu com s'anomena l'ordre,

consulteu l'ajuda o la documentació del programari.

Quan escanegeu des d'un programa compatible amb TWAIN, el programari HP Scan pot iniciar-se

automàticament. Si el programa HP Scan s'inicia, podeu fer canvis mentre feu una visualització prèvia de la

imatge. Si el programa no s'inicia automàticament, la imatge passa immediatament al programa compatible

amb TWAIN.

Inicieu l'escaneig des del programa compatible amb TWAIN. Consulteu la documentació o l'ajuda del

programari per obtenir informació relativa a les ordres i els passos que s'utilitzaran.