HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Escaneig utilitzant un altre programari

background image

Escaneig utilitzant un altre programari

Si instal·leu tot el programari del producte, el producte és compatible amb TWAIN i amb Windows Imaging

Application (WIA). Si instal·leu el programari mínim del producte, el producte és compatible amb WIA. El

producte funciona amb programes de Windows que admeten dispositius d'escaneig compatibles amb TWAIN

o amb WIA.

Des d'un programa compatible amb TWAIN o amb WIA podeu obtenir accés a la funció d'escaneig i escanejar

una imatge directament al programa obert. Per obtenir més informació, consulteu el fitxer d'ajuda o la

documentació lliurada amb el programari compatible amb TWAIN o amb WIA.