HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Escaneig a un correu electrònic

background image

Escaneig a un correu electrònic

Feu servir el tauler de control del producte per a escanejar directament un fitxer en una adreça de correu

electrònic. El fitxer escanejat s'enviarà a l'adreça com a un annex del missatge de correu electrònic.

NOTA:

Per a fer servir aquesta funció, cal que el producte estigui connectat a una xarxa i cal configurar la

funció d'escaneig mitjançant el servidor web incrustat d'HP.

1.

Carregueu el document al vidre de l'escàner o a l'alimentador de documents.

2.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Escàner

.

3.

Toqueu l'opció

Escanejar i enviar per correu

.

4.

Toqueu l'opció

Send an E-mail (Envia un correu-e)

.

5.

Seleccioneu l'adreça

De

que vulgueu fer servir. També es coneix amb el nom de “perfil de correu

electrònic de sortida”.

NOTA:

Si s'ha configurat la funció de PIN, introduïu el PIN i toqueu el botó

OK

. Tanmateix, no cal el PIN

per a fer servir aquesta funció.

6.

Toqueu el botó

Per a

i trieu l'adreça o el grup al qual vulgueu enviar el fitxer. Toqueu el botó

Fet

quan

hagueu acabat.

7.

Toqueu el botó

Assumpte

si voleu afegir una línia d'assumpte

8.

Toqueu el botó

Següent

.

9.

A la pantalla del tauler de control es mostren els paràmetres d'escaneig.

Si voleu canviar algun paràmetre, toqueu el botó

Paràmetres

i, a continuació, canvieu-lo.

Si els paràmetres són correctes, aneu al pas següent.

10.

Toqueu el botó

Escàner

per a iniciar la feina d'escaneig.

CAWW

Escaneig a un correu electrònic 113