HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Política d’ HP sobre cartutxos de tòner d’altres fabricants

background image

Política d' HP sobre cartutxos de tòner d'altres fabricants

Hewlett-Packard Company no recomana l'ús de cartutxos de tòner que no són d'HP, ja siguin nous o tornats a

manufacturar.

NOTA:

Qualsevol dany provocat per cartutxos de tòner d'altres fabricants no queda cobert per la garantia i

els acords de servei d' HP.

40

Capítol 3 Components, subministraments i accessoris

CAWW