HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Activació o desactivació dels paràmetres de "Molt baix"

background image

Activació o desactivació dels paràmetres de "Molt baix"

Podeu activar o desactivar els paràmetres per defecte en qualsevol moment, i no cal tornar a activar-los

quan s'instal·la un cartutx de tòner nou.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó Configuració .

2.

Obriu els següents menús:

Configuració del sistema

Configuració de subministrament

Cartutx negre

Paràmetre Molt baix

3.

Seleccioneu una d'aquestes opcions:

Seleccioneu l'opció

Continua

per a establir que el producte us avisi quan el nivell del cartutx de

tòner sigui molt baix, tot i que no deixarà d'imprimir.

Seleccioneu l'opció

Atura

per a establir que el producte deixi d'imprimir (incloent-hi la impressió de

faxos) fins que substituïu el cartutx de tòner.

Seleccioneu l'opció

Alerta

per a establir que el producte deixi d'imprimir (incloent-hi la impressió

de faxos) i que mostri un missatge perquè substituïu el cartutx de tòner. Podeu confirmar el

missatge i seguir imprimint. Una opció configurable pel client en aquest producte és "Mostra un

recordatori d'aquí a 100 pàgines, 200 pàgines, 300 pàgines, 400 pàgines o mai". Aquesta opció

s'ofereix per a la comoditat del client i no vol dir que aquestes pàgines s'imprimeixin amb una

qualitat d'impressió acceptable.

Quan el producte es configura a l'opció

Atura

, hi ha el risc que els faxos no s'imprimeixin després d'instal·lar

el cartutx nou si el producte ha rebut més faxos dels que es poden emmagatzemar a la memòria mentre

estava aturat.

Quan el producte es configura a l'opció

Alerta

, hi ha el risc que els faxos no s'imprimeixin després d'instal·lar

el cartutx nou si el producte ha rebut més faxos dels que es poden emmagatzemar a la memòria mentre el

producte espera que es confirmi el missatge.

Quan un cartutx de tòner d'HP arriba al nivell molt baix, també finalitza la garantia de protecció Premium

d'HP corresponent a aquest cartutx de tòner. Els defectes d'impressió o els errors dels cartutxos que es

produeixen quan un cartutx de tòner d'HP segueix utilitzant-se en

Continua

amb un nivell molt baix no es

consideren defectes de material ni de fabricació, d'acord amb la declaració de garantia dels cartutxos de

tòner d'HP.

36

Capítol 3 Components, subministraments i accessoris

CAWW