HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Creació de diverses còpies

background image

Creació de diverses còpies

1.

Carregueu el document al vidre de l'escàner o a l'alimentador

de documents.

2.

Si heu carregat el document a l‘alimentador de documents,

ajusteu les guies fins que quedin ajustades al paper.

3.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte,

toqueu el botó

Còpia

.

4.

Toqueu les fletxes per canviar el nombre de còpies o toqueu

el nombre actual i introduïu el nombre de còpies.

5.

Toqueu el botó

Negre

o

Color

per començar la còpia.

CAWW

Creació de diverses còpies

93