HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Còpia de targetes d’identificació

background image

Còpia de targetes d'identificació

Utilitzeu l'opció

Còpia d'Id.

per copiar les dues cares de les targetes d'identificació, o altres documents petits,

a la mateixa cara d'un full de paper. El producte us demanarà que copieu la primera cara i que, a continuació,

col·loqueu la segona cara en una zona diferent del vidre de l'escàner i torneu a realitzar la còpia. El producte

imprimeix les dues imatges a la vegada.

1.

Carregueu el document al vidre de l'escàner.

2.

A la pantalla d'inici, toqueu el botó

Còpia

.

3.

Toqueu el botó

Còpia d'Id.

.

4.

Toqueu el botó

Negre

o

Color

per començar la còpia.

5.

El producte us demanarà que col·loqueu la pàgina següent en

una secció diferent del vidre de l'escàner.

6.

Toqueu el botó

OK

si s'han de copiar més pàgines, o toqueu el

botó

Fet

si aquesta és l'última pàgina.

7.

El producte copiarà totes les pàgines en una cara d'un full de

paper.

CAWW

Còpia de targetes d'identificació

95