Ajuda HP LaserJet Pro 500 color MFP M570

background image

Guia de l’usuari

M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP

background image
background image

Impressora en color HP LaserJet Pro 500

M570 MFP

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les lleis

de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està subjecta

a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i serveis

de HP s’especifiquen en les declaracions de

garantia expresses que acompanyen els

productes i serveis esmentats. Cap informació

d’aquest document pot ésser considerada com

una garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Edition 1, 11/2014

Número de referència: CZ271-91114

Títols de marques registrades

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Apple i el logotip d'Apple són marques

comercials d'Apple Computer, Inc., registrades

als Estats Units i a altres països/regions. iPod

és una marca comercial d'Apple Computer, Inc.

iPod només té llicència per a la reproducció

legal o prèvia autorització del titular dels drets

d'autor. No pirategeu música.

Bluetooth és una marca registrada propietat

del seu propietari i utilitzada per Hewlett-

Packard Company amb llicència.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows

Vista® són marques de Microsoft Corporation

registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The Open

Group.

background image

Índex de continguts

1 Introducció al producte .................................................................................................................................. 1

Comparació de productes ...................................................................................................................................... 2
Vistes del producte ................................................................................................................................................ 4

Vista frontal del producte ................................................................................................................... 4
Vista posterior del producte ............................................................................................................... 5
Ports de la interfície ............................................................................................................................ 6
Ubicació del número de sèrie i del número de model ......................................................................... 7

Tauler de control ................................................................................................................................................... 8

Disseny del tauler de control .............................................................................................................. 8
Pantalla d'inici del tauler de control ................................................................................................... 9
Sistema d'ajuda del tauler de control ............................................................................................... 10

Imprimir informes de producte ........................................................................................................................... 11

2 Safates de paper ......................................................................................................................................... 13

Mides de paper compatibles ................................................................................................................................ 14
Tipus de paper compatibles ................................................................................................................................ 16
Safata 1 ................................................................................................................................................................ 18

Capacitat de la safata i orientació del paper .................................................................................... 18
Com carregar la safata 1 ................................................................................................................... 20

Imprimiu sobres .............................................................................................................. 23

Safata 2 ................................................................................................................................................................ 24

Capacitat de la safata i orientació del paper .................................................................................... 24
Com carregar la safata 2 ................................................................................................................... 25

Safata opcional 3 ................................................................................................................................................. 27

Capacitat de la safata i orientació del paper .................................................................................... 27
Com carregar la safata 3 ................................................................................................................... 28

3 Components, subministraments i accessoris .................................................................................................. 31

Encarregueu peces, accessoris i subministraments ........................................................................................... 32
Política d'HP sobre els consumibles que no són d'HP ......................................................................................... 33
Lloc web contra les falsificacions d'HP ............................................................................................................... 34

CAWW

iii

background image

Impressió quan el cartutx de tòner arriba al final de la seva vida útil estimada ............................................... 35
Activació o desactivació dels paràmetres de "Molt baix" ................................................................................... 36
Peces d'autoreparació per part del client ........................................................................................................... 37
Accessoris ............................................................................................................................................................ 38
Cartutxos de tòner ............................................................................................................................................... 39

Vista del cartutx de tòner .................................................................................................................. 39
Informació del cartutx de tòner ........................................................................................................ 40

Recicleu els cartutxos de tòner ...................................................................................... 40
Emmagatzematge dels cartutxos de tòner ................................................................... 40
Política d' HP sobre cartutxos de tòner d'altres fabricants ........................................... 40

Substitució dels cartutxos de tòner .................................................................................................. 41

Unitat de recollida del tòner ................................................................................................................................ 44

Substitució de la unitat de recollida del tòner .................................................................................. 44

4 Impressió .................................................................................................................................................... 47

Controladors d'impressió compatibles (Windows) ............................................................................................. 48

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP) ............................................... 48

Modes d'instal·lació de l'UPD .......................................................................................... 49

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Windows) .......................................................................... 50

Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió ...................................................... 50
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programa .............. 50
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió ...................................... 50
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ....................................................................... 51

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Mac OS X) ........................................................................... 52

Prioritat pel canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió ...................................................... 52
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programari ............ 52
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió ...................................... 52
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ....................................................................... 53

Tasques d'impressió (Windows) .......................................................................................................................... 54

Utilització d'una drecera d'impressió (Windows) ............................................................................. 54
Creació de dreceres d'impressió (Windows) ..................................................................................... 55
Impressió automàtica a les dues cares (Windows) .......................................................................... 57
Impressió manual a les dues cares (Windows) ................................................................................. 59
Impressió de diverses pàgines per full (Windows) ........................................................................... 61
Selecció de l'orientació de la pàgina (Windows) ............................................................................... 62
Selecció del tipus de paper (Windows) ............................................................................................. 63
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent (Windows) ................................. 66
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Windows) ............................. 69
Creació d'un fullet (Windows) ........................................................................................................... 70

Tasques d'impressió (Mac OS X) .......................................................................................................................... 73

Utilització d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) .................................................................. 73

iv

CAWW

background image

Creació d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) ....................................................................... 73
Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X) .......................................................................... 73
Impressió manual a les dues cares (Mac OS X) ................................................................................. 74
Impressió de diverses pàgines per full (Mac OS X) ........................................................................... 74
Selecció de l'orientació de la pàgina (Mac OS X) ............................................................................... 74
Selecció del tipus de paper (Mac OS X) ............................................................................................. 75
Impressió d'una portada (Mac OS X) ................................................................................................. 75
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X) ............................. 75
Creació d'un fullet (Mac OS X) ........................................................................................................... 75

Tasques d'impressió addicionals (Windows) ...................................................................................................... 77

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Windows) .............................................................................. 77
Selecció de la mida de paper (Windows) .......................................................................................... 77
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Windows) .............................................................. 78
Impressió de marques d'aigua (Windows) ........................................................................................ 78

Tasques d'impressió addicionals (Mac OS X) ...................................................................................................... 79

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Mac OS X) .............................................................................. 79
Selecció de la mida de paper (Mac) ................................................................................................... 79
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X) .............................................................. 79
Impressió de marques d'aigua (Mac OS X) ........................................................................................ 80

Creació d'impressions de qualitat d'arxiu ........................................................................................................... 81
Impressió en color ............................................................................................................................................... 82

Ús de l'opció HP EasyColor ................................................................................................................ 82
Canvi de les opcions de color (Windows) .......................................................................................... 82
Canvi del tema de color per a una tasca d'impressió (Windows) ..................................................... 83
Canvi de les opcions de color (Mac OS X) .......................................................................................... 84
Opcions manuals de color ................................................................................................................. 84
Ajust dels colors ................................................................................................................................ 84

Utilització d'HP ePrint .......................................................................................................................................... 86
Utilització d‘AirPrint ............................................................................................................................................. 87
Utilització de la impressió directa des d'USB ...................................................................................................... 88

5 Còpia .......................................................................................................................................................... 89

Configuració de nous paràmetres de còpia per defecte ..................................................................................... 90
Restauració de la configuració predeterminada de còpia .................................................................................. 91
Creació d'una còpia individual ............................................................................................................................. 92
Creació de diverses còpies ................................................................................................................................... 93
Còpia d'un original amb diverses pàgines ........................................................................................................... 94
Còpia de targetes d'identificació ......................................................................................................................... 95
Intercalació d'una tasca de còpia ........................................................................................................................ 96
Còpia a les dues cares (dúplex) ........................................................................................................................... 97

Còpia a les dues cares automàtica .................................................................................................... 97

CAWW

v

background image

Còpia a les dues cares manual .......................................................................................................... 98

Reducció o ampliació de còpies ........................................................................................................................... 99
Realització de còpies en color o en blanc i negre ............................................................................................. 100
Optimització de la qualitat de la còpia .............................................................................................................. 101
Ajustament de la claror o la foscor de les còpies ............................................................................................. 102
Ajustament de la imatge de la còpia ................................................................................................................. 103
Còpia en mode esborrany .................................................................................................................................. 104
Ajustament de la mida i el tipus de paper per a realitzar còpies en paper especial ........................................ 105

6 Escàner ..................................................................................................................................................... 107

Escaneig amb el programari HP Scan (Windows) ............................................................................................. 108
Escaneig amb el programari HP Scan (Mac OS X) ............................................................................................. 109
Escaneig a una unitat de memòria USB ............................................................................................................ 110
Configuració de les funcions d'escaneig a carpeta de xarxa i d'escaneig a correu electrònic ......................... 111
Enviament a una carpeta de la xarxa ................................................................................................................ 112
Escaneig a un correu electrònic ........................................................................................................................ 113
Escaneig utilitzant un altre programari ............................................................................................................ 114

Escaneig des d'un programa compatible amb TWAIN (Windows) ................................................. 114
Escaneig des d'un programa compatible amb WIA (Windows) ...................................................... 114

7 Fax ........................................................................................................................................................... 115

Connexió del fax a una línia telefònica ............................................................................................................. 116
Configuració del fax amb un contestador automàtic ....................................................................................... 116
Configuració del fax amb una extensió telefònica ........................................................................................... 116
Configuració per a fax independent .................................................................................................................. 117
Configuració de l'hora, la data i la capçalera del fax ........................................................................................ 118

Utilitzeu el tauler de control ........................................................................................................... 118
Utilització de l'Auxiliar de configuració del fax d'HP ...................................................................... 118

Utilització de caràcters especials a les capçaleres de fax ................................................................................ 118
Utilització de l'agenda ....................................................................................................................................... 119

Utilitzeu el tauler control per crear i editar l'agenda del fax ......................................................... 119
Supressió d'entrades de l'agenda ................................................................................................... 119

Creació i edició d'entrades de marcatge ràpid .................................................................................................. 120
Supressió d'entrades de marcatge ràpid .......................................................................................................... 121
Creació i edició d'entrades de marcatge en grup .............................................................................................. 122
Supressió d'entrades de marcatge en grup ...................................................................................................... 123
Configuració de paràmetres d'enviament de fax ............................................................................................. 124

Definició de símbols i opcions especials de marcatge ................................................................... 124

Definir un prefix de marcatge ....................................................................................... 124

Definir la detecció del senyal de línia ............................................................................................. 124

Marcatge per tons o per impulsos ................................................................................ 125

vi

CAWW

background image

Configuració de l'opció de tornar a marcar automàticament i del temps per tornar a marcar .... 125
Configuració de l'opció clar/fosc i de la resolució .......................................................................... 126

Configuració de l'opció per defecte de clar/fosc (contrast) ......................................... 126
Configuració de les opcions de resolució ..................................................................... 126

Configuració de codis de facturació ................................................................................................ 127

Configuració de paràmetres de recepció de fax ............................................................................................... 128

Configuració del reenviament de faxos .......................................................................................... 128
Configuració del mode de resposta ................................................................................................ 128
Bloqueig o desbloqueig de números de fax ................................................................................... 129
Configuració del nombre de timbres per respondre ...................................................................... 129
Configuració del timbre distintiu .................................................................................................... 130
Ús d'autoreducció per als faxos entrants ....................................................................................... 131
Configuració dels paràmetres de reimpressió de fax .................................................................... 131
Configuració del volum dels sons de fax ........................................................................................ 131

Configuració del volum de l'alarma, del volum de línia de telèfon i del volum de
timbre ............................................................................................................................ 132

Configuració de faxos amb marca de recepció ............................................................................... 132
Configuració de l'opció de recepció privada ................................................................................... 132

Configuració del sondeig de faxos .................................................................................................................... 132
Ús del fax ........................................................................................................................................................... 134

Programes de fax compatibles ....................................................................................................... 134
Cancel·lació d'un fax ....................................................................................................................... 134

Cancel·lació del fax actual ............................................................................................ 135
Cancel·lació d'una tasca de fax pendent ...................................................................... 135

Supressió de faxos de la memòria .................................................................................................. 135
Ús del fax en un sistema DSL, PBX o XDSI ...................................................................................... 135

DSL ................................................................................................................................ 136
PBX ................................................................................................................................ 136
XDSI ............................................................................................................................... 136

Utilització del fax en un servei VoIP ............................................................................................... 136
El contingut de la memòria del fax es manté quan hi ha una interrupció de l'alimentació .......... 136
Problemes de seguretat en connectar xarxes internes a línies de telèfon públiques .................. 137
Fax des de l'escàner pla .................................................................................................................. 137
Fax des de l'alimentació de documents ......................................................................................... 138
Ús d'entrades de marcatge ràpid i entrades de marcatge en grup ................................................ 138
Enviament d'un fax des del programari (Windows) ....................................................................... 139
Enviament d'un fax des d'un telèfon connectat a la línia de fax ................................................... 140
Enviament d'un fax amb confirmació ............................................................................................. 140
Planificació de l'enviament retardat d'un fax ................................................................................. 140
Enviament d'un fax que combina un document electrònic i un document en paper .................... 141
Ús de codis d'accés, targetes de crèdit o targetes de telèfon ....................................................... 141

CAWW

vii

background image

Enviament de faxos internacionals .............................................................................. 141

Impressió d'un fax ........................................................................................................................... 142
Reimpressió d'un fax ....................................................................................................................... 143
Impressió automàtica a les dues cares dels faxos rebuts ............................................................. 144
Rebeu faxos quan es poden sentir els tons de fax a la línia de telèfon ......................................... 144
Impressió d'un fax emmagatzemat quan està activada la funció de recepció privada ................ 144

8 Gestió i manteniment ................................................................................................................................. 145

Ús de la utilitat HP Reconfiguration per canviar la connexió del producte (Windows) ................................... 146
Configuració de la funció d'impressió directa sense fil d'HP ............................................................................ 147
Ús d'aplicacions de serveis web d'HP ................................................................................................................ 148
Configuració dels paràmetres IP de xarxa ........................................................................................................ 149

Descàrrec per compartir impressora .............................................................................................. 149
Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ............................................................................. 149
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control ............................... 149
Canvi de nom del producte en una xarxa ....................................................................................... 149
Paràmetres de velocitat d'enllaç i impressió a doble cara ............................................................ 151

Caixa d'eines del dispositiu HP (Windows) ........................................................................................................ 152
HP Utility per Mac OS X ...................................................................................................................................... 154

Obertura de l'HP Utility ................................................................................................................... 154
Característiques d' HP Utility .......................................................................................................... 154

Utilització del programari HP Web Jetadmin .................................................................................................... 155
Configuració econòmica .................................................................................................................................... 156

Impressió amb Economode ............................................................................................................ 156
Establiment del retard per a la hibernació ..................................................................................... 156
Configuració del retard de la desconnexió automàtica ................................................................. 156

Opcions de seguretat del producte ................................................................................................................... 158

Bloqueig del producte ..................................................................................................................... 158
Establiment o canvi de la contrasenya del producte ..................................................................... 158

Actualització del microprogramari ................................................................................................................... 159

Actualització manual del microprogramari .................................................................................... 159
Configuració del producte perquè actualitzi automàticament el microprogramari ..................... 159

9 Solució de problemes ................................................................................................................................. 161

Llista de comprovació per a solucionar problemes .......................................................................................... 162

Pas 1: Assegureu-vos que el producte s'hagi configurat correctament ....................................... 162
Pas 2: Comprovació de la connexió amb cables o sense fil ........................................................... 162
Pas 3: Comproveu si hi ha cap missatge d'error al tauler de control ............................................. 163
Pas 4: Comproveu el paper ............................................................................................................. 163
Pas 5: Comproveu el programari .................................................................................................... 163
Pas 6: Comproveu la funcionalitat d'impressió .............................................................................. 163

viii

CAWW

background image

Pas 7: Comproveu la funcionalitat de còpia ................................................................................... 163
Pas 8: Comproveu la funcionalitat d'enviament de faxos ............................................................. 164
Pas 9: Comproveu el cartutx de tòner ............................................................................................ 164
Pas 10: Proveu d'enviar una tasca d'impressió des d'un ordinador. .............................................. 164
Pas 11: Comproveu que el producte estigui a la xarxa .................................................................. 164

Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica ....................................................................................... 165
Sistema d'ajuda del tauler de control ............................................................................................................... 166
L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................................... 167

El producte no agafa paper ............................................................................................................. 167
El producte agafa més d'un full de paper alhora ........................................................................... 167
L'alimentador de documents s'embussa, fa que es torci el paper o agafa més d'un full de
paper. .............................................................................................................................................. 167
Prevenció d'embussos de paper a les safates ............................................................................... 168

Elimineu els embussos ...................................................................................................................................... 169

Ubicacions d'embussos ................................................................................................................... 169
Elimineu els embussos de l'alimentador de documents ................................................................ 170
Elimineu els embussos a la zona de la safata de sortida ............................................................... 172
Elimineu els embussos de la safata 1 ............................................................................................ 173
Elimineu els embussos a la safata 2 ............................................................................................... 175
Elimineu embussos a la porta dreta ............................................................................................... 176
Elimineu embussos de la safata opcional 3 ................................................................................... 180
Elimineu embussos a la porta inferior dreta (safata 3) ................................................................. 181

Millora de la qualitat d'impressió ...................................................................................................................... 182

Impressió des d'un altre programa ................................................................................................ 182
Configuració del paràmetre de tipus de paper per a la tasca d'impressió .................................... 182

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Windows) ......................................... 182
Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X) ......................................... 183

Comprovació de l'estat del cartutx de tòner .................................................................................. 183
Calibratge del producte per alinear els colors ............................................................................... 183
Impressió d'una pàgina de neteja ................................................................................................... 183
Tasques addicionals per a la solució de problemes de qualitat d'impressió ................................ 184

Impressió de la pàgina de qualitat d'impressió ........................................................... 184
Interpretació de la pàgina de qualitat d'impressió ...................................................... 184

Inspecció de danys al cartutx de tòner ........................................................................................... 184
Comprovació del paper i de l'entorn d'impressió ........................................................................... 185

Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP .................................................... 185
Comprovació de l'entorn del producte ......................................................................... 186

Comprovació dels paràmetres d'EconoMode ................................................................................. 186
Ajustament dels paràmetres de color (Windows) .......................................................................... 186
Proveu amb un altre controlador d'impressió ............................................................................... 188

Millora de la qualitat de còpia ........................................................................................................................... 189

CAWW

ix

background image

Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ........................................................ 189
Comprovació dels paràmetres del paper ....................................................................................... 190
Comprovació dels paràmetres d'ajustament de la imatge ............................................................ 190
Optimització per a text o imatges .................................................................................................. 191
Còpia de marge a marge ................................................................................................................. 191
Neteja dels roleus de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de documents ..... 192

Millora de la qualitat d'escaneig ....................................................................................................................... 193

Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ........................................................ 193
Neteja dels roleus de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de documents ..... 194

Millora de la qualitat de fax ............................................................................................................................... 196

Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ........................................................ 196
Comprovació dels paràmetres de resolució d'enviament de fax ................................................... 197
Comprovació dels paràmetres de correcció d'errors ..................................................................... 197
Enviament a un altre fax ................................................................................................................. 198
Neteja dels roleus de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de documents ..... 198
Comprovació del paràmetre d'ajustament a la pàgina .................................................................. 199
Comprovació de la màquina de fax del remitent ........................................................................... 199

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ............................................................................................ 200

El producte no imprimeix ................................................................................................................ 200
El producte imprimeix lentament ................................................................................................... 200

Solucioneu els problemes d'impressió USB ...................................................................................................... 202

El menú de la unitat flash USB no s'obre en introduir la unitat de memòria USB ......................... 202
El fitxer no s'imprimeix des de la unitat de memòria USB ............................................................. 202
El fitxer que voleu imprimir no apareix al menú de la unitat flash USB ........................................ 202

Resolució de problemes de fax ......................................................................................................................... 203

Llista de comprovació per solucionar problemes de fax ............................................................... 203
Execució d'una prova de diagnòstic del fax .................................................................................... 204
Informe de seguiment de fax .......................................................................................................... 205
Impressió d'informes d'error de fax ............................................................................................... 205

Impressió de tots els informes de fax .......................................................................... 205
Impressió d'informes de fax individuals ...................................................................... 205
Configuració de l'informe d'errors de fax ..................................................................... 206

Configuració del mode de correcció d'errors de fax ....................................................................... 206
Canvieu la velocitat del fax ............................................................................................................. 206
Resolució de problemes d'enviament de faxos .............................................................................. 207

Apareix un missatge d'error al tauler de control ......................................................... 207

Apareix el missatge Error de comunicació ................................................ 207
No hi ha senyal de línia ............................................................................... 208
Apareix el missatge El fax està ocupat ...................................................... 208
Apareix el missatge Cap resp.fax ............................................................... 209
Embús de paper a l'alimentador de documents ........................................ 209

x

CAWW

background image

Apareix el missatge L'emmagatzematge de fax és ple ............................. 209
Error de l'escàner ....................................................................................... 210

Al tauler de control apareix el missatge A punt sense que el producte intenti
enviar el fax .................................................................................................................. 210
Un missatge que indica que s'està emmagatzemant la pàgina 1 apareix al tauler
de control i el producte no realitza cap altra acció ...................................................... 210
Es poden rebre faxos però no se'n poden enviar ......................................................... 210
El producte està protegit mitjançant una contrasenya ............................................... 211
No es poden fer servir les funcions de fax des del tauler de control .......................... 211
No es poden utilitzar les entrades de marcatge ràpid ................................................. 211
No es poden utilitzar les entrades de marcatge en grup ............................................. 211
Quan s'intenta enviar un fax, es rep un missatge d'error gravat de la companyia
telefònica ...................................................................................................................... 212
No es poden enviar faxos quan hi ha un telèfon connectat al producte ..................... 212

Resolució de problemes de recepció de faxos ............................................................................... 212

El fax no respon ............................................................................................................ 213

Hi ha una línia específica per al fax ............................................................ 213
Hi ha un contestador automàtic connectat al producte ............................ 213
El paràmetre Mode de resposta està ajustat a l'opció Manual ................. 214
Hi ha un servei de missatgeria de veu disponible a la línia de fax ............ 214
El producte està connectat a un servei telefònic DSL ............................... 214
El producte utilitza un servei telefònic de fax per IP o VoIP ..................... 214

Apareix un missatge d'error al tauler de control ......................................................... 215

Apareix el missatge No es detecta cap fax ................................................ 215
Apareix el missatge Error de comunicació ................................................ 215
Apareix el missatge L'emmagatzematge de fax és ple ............................. 216
Apareix el missatge El fax està ocupat ...................................................... 216

Es reben faxos però no s'imprimeixen ......................................................................... 217

L'opció Recepció privada s'ha habilitat. ..................................................... 217

El remitent rep una senyal de línia ocupada ................................................................ 217

Hi ha un auricular de telèfon connectat al producte ................................. 217
S'està utilitzen un separador de línia telefònica ....................................... 217

No hi ha senyal de línia ................................................................................................. 217
No es poden enviar ni rebre faxos amb una línia PBX ................................................. 217

Solució de problemes generals del fax .......................................................................................... 217

L'enviament dels faxos és lent ..................................................................................... 218
La qualitat del fax és baixa. .......................................................................................... 218
El fax queda tallat o s'imprimeix en dues pàgines. ..................................................... 219

Solució de problemes de connexió USB ............................................................................................................ 220
Solució de problemes de la xarxa cablejada ..................................................................................................... 221

Mala connexió física ........................................................................................................................ 221

CAWW

xi

background image

L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte ................................... 221
L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte ............................................................ 221
El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble cara
(dúplex) per a la xarxa .................................................................................................................... 222
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat .......................................... 222
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament ................ 222
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes ........................... 222

Solució de problemes de xarxa sense fil ........................................................................................................... 223

Llista de comprovació de connectivitat sense fil ........................................................................... 223
El producte no imprimeix un cop finalitzada la configuració sense cables ................................... 224
El producte no imprimeix i a l'ordinador hi ha instal·lat un tallafoc d'un altre proveïdor ............. 224
La connexió sense cables no funciona després que s'hagi mogut l'encaminador o el producte
sense cables .................................................................................................................................... 224
No és possible la connexió de més ordinadors al producte sense cables ..................................... 224
El producte sense cables perd la comunicació quan es connecta a una xarxa VPN ...................... 225
La xarxa no apareix a la llista de xarxes sense cables ................................................................... 225
La xarxa sense cables no funciona ................................................................................................. 225
Execució d'una prova de diagnòstic de la xarxa sense fil .............................................................. 225
Reducció d'interferències a una xarxa sense cables ...................................................................... 225

Resolució de problemes de programari del producte amb el Windows .......................................................... 227

El controlador d'impressió del producte no apareix a la carpeta Impressora ............................... 227
Apareix un missatge d'error durant la instal·lació del programari ................................................ 227
El producte està en el mode A punt, però no s'imprimeix res ........................................................ 227

Solució de problemes de programari del producte amb Mac OS X .................................................................. 229

El controlador d'impressió no apareix a la llista Impressió i fax o Impressió i escaneig .............. 229
El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Impressió i fax o
Impressió i escaneig ........................................................................................................................ 229
El controlador d'impressió no configura automàticament el producte seleccionat a la llista
Impressió i fax o Impressió i escaneig ............................................................................................ 229
Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ........................................................ 230
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte no
apareix a la llista Impressió i fax o Impressió i escaneig. .............................................................. 230
Esteu utilitzant un controlador d'impressió genèric amb una connexió USB ............................... 230

Eliminació de programari (Windows) ................................................................................................................ 231
Eliminació de programari (Mac OS X) ................................................................................................................ 232
Solució de problemes d'escaneig a correu electrònic ...................................................................................... 233

No es pot establir una connexió amb el servidor de correu electrònic .......................................... 233
Error al correu electrònic ................................................................................................................ 233
No es pot escanejar ......................................................................................................................... 233

Solució de problemes d'escaneig a carpeta de xarxa ....................................................................................... 234

Error en escanejar ........................................................................................................................... 234

xii

CAWW

background image

Índex ........................................................................................................................................................... 235

CAWW

xiii

background image

xiv

CAWW

background image

1