HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Смяна на тонер касетите

background image

Смяна на тонер касетите

Устройството използва четири цвята и има отделна тонерната касета за всеки цвят: черна (K), магента

(M), циан (C) и жълта (Y).

ВНИМАНИЕ:

Ако по дрехите ви попадне тонер, избършете го със суха кърпа и изперете дрехата в

студена вода. Горещата вода фиксира тонера върху тъканта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

На кутията с тонерната касета има информация за начина на връщане на използваните

тонерни касети.

1.

Отворете предната вратичка. Проверете дали вратичката

е напълно отворена.

2.

Хванете ръкохватката на използваната тонерната касета и

я издърпайте, за да я свалите.

3.

Извадете новата тонерната касета от плика.

BGWW

Тонер касети

41

background image

4.

Хванете тонер касетата от двете й страни и

преразпределете тонера, като внимателно разклатите

касетата.

5.

Свалете лентата от тонерната касета.

ВНИМАНИЕ:

Избягвайте продължителното й излагане на

светлина.

ВНИМАНИЕ:

Не докосвайте зелената ролка. По този

начин може да повредите касетата.

42

Глава 3 Части, консумативи и принадлежности

BGWW

background image

6.

Ориентирайте тонерната касета по прореза за нея и я

вмъкнете, докато щракне на мястото си.

7.

Затворете предната вратичка.

ВНИМАНИЕ:

За да избегнете повреда, се уверете, че

всички тонер касети са добре поставени преди затваряне

на вратичката.

BGWW

Тонер касети

43