HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Настройка на факса с телефонен секретар

background image

Настройка на факса с телефонен секретар

Задайте броя на позвъняванията за отговор на факса да бъде поне с едно повече от броя на

позвъняванията за включване на телефонния секретар.

Ако телефонният секретар е свързан към същата телефонна линия, но към различна розетка

(например в друга стая), това може да попречи на получаването на факсове от апарата.