HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Настройка на запитване за факсове

background image

Настройка на запитване за факсове

Ако някой е настроил факс за запитване, вие можете да поискате факса да бъде изпратен на вашия

апарат. (Това е известно като запитване на друг апарат).

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Fax (Факс)

.

2.

Докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

3.

Докоснете бутона

Receive Options (Опции за получаване)

.

4.

Докоснете бутона

Polling Receive (Получаване след запитване)

.

5.

Използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете номера на факс машината, към

която искате да изпратите запитване, и след това натиснете бутона

OK

.

Вашият факс набира другия факс апарат и изисква факса.

134 Глава 7 Факс

BGWW