HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Тонално или импулсно набиране

background image

Тонално или импулсно набиране

Използвайте тази процедура, за да настроите устройството за режим на тонално или импулсно

набиране. Фабричната настройка по подразбиране е

Tone (Тонално)

. Не променяйте тази настройка,

освен ако знаете, че телефонната линия не може да използва тонално набиране.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Опцията за импулсно набиране не е достъпна във всички държави/региони.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

3.

Докоснете менюто

Advanced Setup (Разширено конфигуриране)

.

4.

Превъртете до бутона

Dialing Mode (Режим на набиране)

, докоснете го и после докоснете бутона

Tone (Тонално)

или бутона

Pulse (Импулсно)

.