HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Конфигуриране на настройките за изпращане на факс

background image

Конфигуриране на настройките за изпращане на факс

Задаване на специални символи за набиране и опции

Задаване на откриване на сигнал "свободно"

Задаване на автоматично повторно набиране и на интервала между повторните набирания

Настройка на светло/тъмно и разделителна способност

Задаване на кодове за таксуване