HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Изтриване на записи за бързо набиране

background image

Изтриване на записи за бързо набиране

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Fax (Факс)

.

2.

Докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

3.

Докоснете бутона

Phone Book Setup (Настройка на телефонен указател)

.

4.

Докоснете бутона

Delete Entry (Изтрий запис)

. Или, за да изтриете всички записи, докоснете

бутона

Delete All Entries (Изтрий всички записи)

.

5.

Докоснете записа, който искате да изтриете.

6.

Натиснете бутона

OK

, за да потвърдите изтриването.

BGWW

Изтриване на записи за бързо набиране 121