HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Факс от подаващото устройство

background image

Факс от подаващото устройство

1.

Поставяйте оригиналите в подаващото устройство с

лицевата страна нагоре.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Капацитетът на подаващото устройство на

документи е 50 листа с тегло 75 г/м

2

хартия.

ВНИМАНИЕ:

За да избегнете повреда на апарата, не

използвайте оригинал, в който има коригираща лента,

течен коректор, кламери или телбод. Също така, не

зареждайте в подаващото устройство снимки, малки или

чупливи оригинали.

2.

Регулирайте водачите, докато опрат плътно до хартията.

3.

От началния екран на контролния панел на принтера

докоснете бутона

Fax (Факс)

.

4.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете факс

номера.

5.

Докоснете бутона

Start Fax (Старт на факс)

.

BGWW

Използване на факс 139