HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Факс от плоския скенер

background image

Факс от плоския скенер

1.

Поставете документа с лицевата страна надолу върху

стъклото на скенера.

2.

От началния екран на контролния панел на принтера

докоснете бутона

Fax (Факс)

.

3.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете факс

номера.

4.

Докоснете бутона

Start Fax (Старт на факс)

.

5.

Устройството ви подканва да потвърдите, че искате да

изпратите от стъклото на скенера. Докоснете бутона

Yes

(Да)

.

138 Глава 7 Факс

BGWW

background image

6.

Устройството ви подканва да сложите първата страница.

Докоснете бутона

OK

.

7.

Устройството сканира първата страница и ви подканва да

заредите следващата страница. Ако документът се състои

от няколко страници, докоснете бутона

Yes (Да)

.

Продължете този процес, докато не сканирате всички

страници.

8.

След като сканирате и последната страница, докоснете

при подканване бутона

No (Не)

. Устройството ще изпрати

факса.