HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Повторно разпечатване на факс

background image

Повторно разпечатване на факс

Когато е включена функцията

Allow Fax Reprint (Позволи повторно отпечатване на факс)

, устройството

съхранява получените факсове в паметта си. Устройството разполага с около 3,2 MB памет за

съхраняване, способна да побере около 250 страници.

Тези факсове се запаметяват постоянно. Повторното им разпечатване не ги изтрива от паметта.

Настройката по подразбиране за тази функция е

Off (Изкл.)

.

Включване на функцията Allow Fax Reprint (Позволи повторно отпечатване на факс)

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

3.

Докоснете менюто

Advanced Setup (Разширено конфигуриране)

.

4.

Превъртете до бутона

Allow Fax Reprint (Позволи повторно отпечатване на факс)

, докоснете го и

после докоснете бутона

On (Вкл.)

.

Reprint faxes (Повторно разпечатване на факсове)

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Fax (Факс)

.

2.

Докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

3.

Докоснете бутона

Receive Options (Опции за получаване)

.

4.

Докоснете бутона

Reprint Faxes (Повторно разпечатване на факсове)

.

5.

Докоснете записа за факса, който искате да отпечатате повторно.

BGWW

Използване на факс 145