HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Планиране на отложено изпращане на факс

background image

Планиране на отложено изпращане на факс

Използвайте панела за управление на апарата, за да планирате автоматично изпращане на факс в

бъдеще на един или няколко души. Когато тази процедура е завършена, апаратът сканира документа

в паметта и след това се връща в режим на готовност.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако апаратът не може да изпрати факса в планираното време, тази информация се

показва в отчета за факс грешка (ако тази опция е включена) или се записва в регистъра за факс

дейността. Възможно е предаването да не се инициира, защото няма отговор на повикването за

изпращане на факс, или защото опитите за повторно набиране са спрени от сигнал "заето".

Ако даден факс е планиран да бъде изпратен в бъдеще, но е необходимо да бъде актуализиран,

изпратете допълнителната информация като друго факс задание. Всички факсове, които са планирани

да бъдат изпратени на един и същ факс номер по едно и също време се доставят като отделни

факсове.

142 Глава 7 Факс

BGWW

background image

1.

Заредете документа в подаващото устройство.

2.

От началния екран на контролния панел на принтера

докоснете бутона

Fax (Факс)

.

3.

Докоснете бутона

Fax Menu (Факс меню)

.

4.

Докоснете бутона

Send Options (Опции за изпращане)

.

5.

Докоснете бутона

Send Fax Later (Отложено изпращане на

факс)

.

6.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете в

колко часа да бъде изпратен факсът. Докоснете бутона

OK

.

7.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете

датата, на която да бъде изпратен факсът. Докоснете

бутона

OK

.

8.

Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете факс

номера. Докоснете бутона

OK

. Продуктът сканира

документа и го записва в паметта до зададения час.