HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Изпращане на факс с потвърждение

background image

Изпращане на факс с потвърждение

Можете да настроите устройството така, че да ви подканва да въведете факс номера повторно, с цел

да потвърдите, че изпращате факса на правилния номер.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

3.

Докоснете менюто

Advanced Setup (Разширено конфигуриране)

.

4.

Превъртете до бутона

Confirm Fax Number (Потвърждаване на факс номер)

, докоснете го и после

докоснете бутона

On (Вкл.)

.

5.

Изпратете факса.