HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Изпращане на факс от софтуера (Windows)

background image

Изпращане на факс от софтуера (Windows)

Следната информация предоставя основни указания за изпращане на факс с помощта на софтуера,

комплектован с устройството. Всички други теми, свързани със софтуера, са разгледани в "Помощ" за

съответната програма, която може да бъде отворена от менюто Помощ на програмата.

Можете да изпращате чрез факс електронни документи от компютър, ако са изпълнени следните

изисквания:

Устройството е свързано директно към компютъра или към мрежа, в която е свързан компютърът.

Софтуерът за апарата е инсталиран на компютъра.

Операционната система на компютъра се поддържа от устройството.

Изпращане на факс от софтуера

Процедурата за изпращане на факс е различна, в зависимост от вашата спецификация. Следват най-

типичните стъпки.

1.

Щракнете върху Start (Старт), щракнете върху Programs (Програми) (или All Programs (Всички

програми) в Windows XP) и след това щракнете върху HP.

2.

Щракнете върху името на продукта и след това върху Send fax (Изпращане на факс). Отваря се

софтуерът за факс.

140 Глава 7 Факс

BGWW

background image

3.

Въведете факс номера на един или няколко получатели.

4.

Заредете документа в подаващото устройство.

5.

Щракнете върху Send Now (Изпрати сега).

Изпращане на факс от софтуерна програма на друг разработчик, например Microsoft Word

1.

Отворете документ в програма на трета страна.

2.

Щракнете върху менюто File (Файл) и след това върху Print (Печат).

3.

Изберете драйвера за печат на факсове от падащия списък на драйвера за печат. Отваря се

софтуерът за факс.

4.

Въведете факс номера на един или няколко получатели.

5.

Включете страниците, заредени в апарата. Тази стъпка е по избор.

6.

Щракнете върху Send Now (Изпрати сега).

BGWW

Използване на факс 141