HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Използване на записи за бързо набиране и групово набиране

background image

Използване на записи за бързо набиране и групово набиране

1.

Поставете документа върху стъклото на скенера или в

подаващото устройство.

2.

От началния екран на контролния панел на принтера

докоснете бутона

Fax (Факс)

.

3.

На цифровата клавиатура докоснете иконата за указателя

на факс номера.

4.

Докоснете името на всеки индивидуален запис, който

искате да използвате.

5.

Докоснете бутона

Start Fax (Старт на факс)

.