HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния панел

background image

Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния панел

Използвайте менютата на контролния панел за ръчно задаване на IPv4 адреса, маската на подмрежата

и шлюза по подразбиране.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Превъртете до менюто

Network Setup (Мрежова настройка)

и го докоснете.

3.

Докоснете менюто

TCP/IP Config (Конфигуриране на TCP/IP)

и после докоснете бутона

Manual

(Ръчно)

.

4.

Използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете IP адреса, и след това докоснете

бутона

OK

. Докоснете бутона

Yes (Да)

, за да продължите.

5.

Използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете маската на подмрежа, и след това

докоснете бутона

OK

. Докоснете бутона

Yes (Да)

, за да продължите.

6.

Използвайте клавиатурата на сензорния екран, за да въведете шлюза по подразбиране, и след

това докоснете бутона

OK

. Докоснете бутона

Yes (Да)

, за да продължите.

BGWW

Конфигуриране на настройките на IP мрежа 151