HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Промяна на името на принтера в мрежата

background image

Промяна на името на принтера в мрежата

Ако искате да промените името на принтера в мрежата, за да бъде идентифициран еднозначно,

използвайте вградения уеб сървър на HP.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Мрежа , за да намерите

IP адреса на принтера.

2.

За да отворите вградения уеб сървър на HP, въведете IP адреса на продукта в адресния ред на

уеб браузър.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Достъп до вградения уеб сървър на HP имате от HP Device Toolbox за Windows или

от HP Utility (Помощна програма на HP) за Mac OS X.

3.

Отворете раздела System (Система).

4.

На страницата Device Information (Информация за устройството) името на принтера по

подразбиране е в полето Device Status (Състояние на устройството). Можете да промените това

име, за да идентифицирате еднозначно този принтер.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Попълването на останалите полета на тази страница не е задължително.

5.

Щракнете върху бутона Apply (Приложи), за да запазите промените.

152 Глава 8 Управление и поддръжка

BGWW