HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Управление и поддръжка

background image

Управление и поддръжка

Използване на HP Reconfiguration Utility (Помощна програма на HP за повторно конфигуриране) за

смяна на връзката на продукта (Windows)

Настройване на HP Wireless Direct Printing (Директно безжично отпечатване на HP)

Използвайте приложенията на HP Web Services (Уеб услуги на HP)

Конфигуриране на настройките на IP мрежа

HP Device Toolbox (Windows)

HP Utility (Помощна програма на HP) за Mac OS X

Използване на софтуера HP Web Jetadmin

Настройки за икономична работа

Защитни функции на устройството

Надстройване на фърмуера

BGWW

147

background image

Използване на HP Reconfiguration Utility (Помощна програма

на HP за повторно конфигуриране) за смяна на връзката на

продукта (Windows)

Ако вече използвате принтера и искате да промените начина му на свързване, използвайте