HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Отпечатване на пликове

background image

Отпечатване на пликове

Ако вашата приложна програма не форматира автоматично пликове, задайте в приложната си

програма или в драйвера за принтера Landscape (Пейзажна) ориентация. Използвайте следните

насоки, за да зададете полетата на адресите на подателя и адреса на получателя върху пликове с

формат Commercial #10 или DL:

Тип на адреса

Ляво поле

Горно поле

Адрес на подателя

15 мм

15 мм

Destination (Местоназначение)

102 мм

51 мм

При пликове с други размери регулирайте настройките за полетата по съответния начин.

BGWW

Тава 1

23