HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Зареждане на Тава 1

background image

Зареждане на Тава 1

1.

Отворете тава 1.

20

Глава 2 Тави за хартия

BGWW

background image

2.

Плъзнете навън удължителя на тавата.

3.

Разгънете удължителя на тавата, за да поддържа

хартията и отворете страничните водачи.

4.

Заредете хартията в тавата с лицето надолу, така че

тесният горен край на листа да влиза най-напред в

устройството.

BGWW

Тава 1

21

background image

5.

Проверете дали тестето попада точно под езичетата на

водачите и не надхвърля индикаторите за запълване на

тавата.

6.

Регулирайте страничните водачи, така че леко да

докосват тестето хартия, но да не огъват хартията.

22

Глава 2 Тави за хартия

BGWW