HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Капацитет на тавата и ориентация на хартията

background image

Капацитет на тавата и ориентация на хартията

За да предотвратите засядания, не препълвайте тавите. Проверете дали горният край на тестето е под

индикатора за запълване на тавата. Къса/тясна и тежка/гланцова хартия зареждайте до под средата

на индикатора за запълване на тавата.

Таблица 2-6

Капацитет на тава 3

Вид хартия

Спецификации

Количество

Хартия

Диапазон:

60 г/м

2

до 220 г/м

2

Еквивалентно на 500 листа 75 г/м

2

Максимална височина на тестето: 56 мм

Етикети

Максимална дебелина: 0,102 мм

Максимална височина на тестето: 56 мм

Прозрачно фолио

Минимална дебелина: 0,102 мм

Максимална височина на тестето: 56 мм

Гланцова хартия

Диапазон:

105 г/м

2

до 220 г/м

2

Максимална височина на тестето: 56 мм

Таблица 2-7

Ориентация на хартията в тава 3

Тип хартия

Ориентация на

изображението

Duplex Mode (Режим на

двустранен печат)

Как се зарежда хартията

Предварително отпечатана

хартия или бланки

Портретна

1-странен печат:

С лицевата страна нагоре

С горния край към дясната страна на тавата

2-странен печат

С лицевата страна надолу

С горния край към лявата страна на тавата

BGWW

Допълнителна тава 3

27

background image

Таблица 2-7

Ориентация на хартията в тава 3 (продължение)

Тип хартия

Ориентация на

изображението

Duplex Mode (Режим на

двустранен печат)

Как се зарежда хартията

Пейзажна

1-странен печат:

С лицевата страна нагоре

С горния край към задната част на

устройството

2-странен печат

С лицевата страна надолу

С горния край към предната част на

устройството

Перфорирана

Портретна или пейзажна

1- или 2-странен печат

С отворите към задната част на устройството