HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Сканиране чрез използване на програмата HP Scan (Mac OS X)

background image

Сканиране чрез използване на програмата HP Scan (Mac OS X)

1.

Отворете софтуера HP Scan, който се намира в папката Hewlett-Packard вътре в папката

Applications (Приложения).

2.

Следвайте екранните инструкции, за да сканирате документа.

3.

Когато сканирате всички страници, щракнете върху бутона Send (Изпращане), за да разпечатате

страниците или да ги запишете във файл.

BGWW

Сканиране чрез използване на програмата HP Scan (Mac OS X) 109