HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Сканиране към мрежова папка

background image

Сканиране към мрежова папка

Използвайте контролния панел на продукта, за да сканирате документ и да го запишете в папка в

мрежата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако не използвате тази функция, продуктът трябва да е свързан към мрежа и

функцията за сканиране да е конфигурирана чрез вградения уеб сървър на HP.

1.

Поставете документа върху стъклото на скенера или в подаващото устройство.

2.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Scan (Сканиране)

.

3.

Докоснете елемента

Сканиране към мрежова папка

.

4.

В списъка на мрежовите папки изберете папката, в която искате да запишете документа.

5.

Контролният панел показва настройките за сканиране.

Ако искате да промените вашите настройки, докоснете бутона

Настройки

и после променете

настройките.

Ако настройките са правилни, преминете на следващата стъпка.

6.

Докоснете бутона

Scan (Сканиране)

, за да стартирате сканирането.

112 Глава 6 Сканиране

BGWW