HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Сканиране в имейл

background image

Сканиране в имейл

Използвайте контролния панел на продукта, за да сканирате файл директно към имейл адрес.

Сканираният файл се изпраща на адреса като прикачен файл.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако не използвате тази функция, продуктът трябва да е свързан към мрежа и

функцията за сканиране да е конфигурирана чрез вградения уеб сървър на HP.

1.

Поставете документа върху стъклото на скенера или в подаващото устройство.

2.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона

Scan (Сканиране)

.

3.

Докоснете елемента

Сканиране към електронен адрес

.

4.

Докоснете елемента

Изпращане към имейл

.

5.

Изберете адреса

От

, който искате да използвате. Това е познато и като “изходящ имейл профил.”

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако функцията за PIN е настроена, въведете PIN и след това натиснете бутона

OK

.

Обаче за използването на тази функция не е необходим PIN.

6.

Докоснете бутона

До

, за да изберете адреса или групата, на която искате да изпратите файла.

Докоснете бутона

Done (Готово)

, когато сте готови.

7.

Докоснете бутона

Тема

, ако искате да добавите тема.

8.

Докоснете бутона

Напред

.

9.

Контролният панел показва настройките за сканиране.

Ако искате да промените вашите настройки, докоснете бутона

Настройки

и после променете

настройките.

Ако настройките са правилни, преминете на следващата стъпка.

10.

Докоснете бутона

Scan (Сканиране)

, за да стартирате сканирането.

BGWW

Сканиране в имейл 113