HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Принтерът поема няколко листа хартия

background image

Принтерът поема няколко листа хартия

Ако принтерът поема от тавата по няколко листа хартия, опитайте следните решения.

1.

Свалете тестето с хартия от тавата, огънете го няколко пъти, завъртете го на 180 градуса и

опитайте пак. Не разлиствайте хартията. Върнете тестето с хартия в тавата.

2.

Използвайте само хартия, която отговаря на спецификациите на HP за това устройство.

3.

Използвайте хартия, която не е намачкана, сгъната или повредена. Ако се налага, използвайте

хартия от друг пакет.

4.

Уверете се, че тавата не е препълнена. Ако е така, свалете цялото тесте хартия от тавата,

подравнете листата и върнете част от хартията в тавата.

5.

Уверете се, че водачите на хартия в тавата са регулирани правилно за размера на хартията.

Коригирайте водачите за подходящия отстъп в тавата.

6.

Уверете се, че печатната среда е в рамките на препоръчаните спецификации.