HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Когато се свързвате чрез USB кабел, принтерът не се появява в списъка „Печат и факс“ или „Печат и ск

background image

Когато се свързвате чрез USB кабел, принтерът не се появява в списъка „Печат

и факс“ или „Печат и сканиране“, след като изберете драйвера.

Отстраняване на неизправности със софтуера

1.

Уверете се, че операционната система на вашия Mac е Mac OS X 10.6 или по-нова версия.

2.

Използвайте бутона +, за да добавите принтера към списъка Печат и факс (Печат и сканиране в

Mac OS X v10.7).

Отстраняване на неизправности с хардуер

1.

Уверете се, че принтерът е включен.

2.

Уверете се, че USB кабелът е свързан правилно.

3.

Уверете се, че използвате подходящ високоскоростен USB кабел.

4.

Уверете се, че няма твърде много USB устройства, които черпят мощност от веригата. Изключете

всички устройства от веригата, след което свържете кабела директно към USB порта на

компютъра.

5.

Проверете дали последователно по веригата не са свързани повече от два USB концентратора без

собствено захранване. Изключете всички устройства от веригата, след което свържете кабела

директно към USB порта на компютъра.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Клавиатурата iMac е USB концентратор без захранване.