HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Вие използвате драйвер за принтер с общо предназначение, когато използвате USB връзка

background image

Вие използвате драйвер за принтер с общо предназначение, когато

използвате USB връзка

Ако USB кабелът е бил свързан, преди да инсталирате софтуера, възможно е да използвате драйвер за

принтер с общо предназначение, вместо драйвера за този принтер.

1.

Изтрийте драйвера за принтер с общо предназначение.

2.

Преинсталирайте софтуера от компактдиска към принтера. Не свързвайте USB кабела, преди да

ви подкани инсталиращата програма на софтуера.

3.

Ако са инсталирани няколко принтера, уверете се, че сте избрали правилния принтер в падащото

меню Форматиране за в диалоговия прозорец Печат.

236 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW